ในศาลของแคลิฟอเนีย มีการฟ้องร้องเรื่อง Disney ไม่ยอมขอ permission ของผู้ปกครองก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ในณะที่เล่นเกมส์มือถือของ Disney

พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทำการฟ้อง Disney และ developer 3 เจ้าที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กโดยไม่มีการแจ้งหรือ configure เอาออกได้

ข้อมูลที่ถูกเก็บนั้นผ่าน SDK (software development kits) สำหรับการทำโฆษณา ซึ่งโฆษณาเหล่านั้นจะถูกฝังไปกับเกมส์ทั้งใน Smart phone และเกมส์บน tablet โดย 3 เจ้าคือ Upsight, Inc.; Unity Technologies SF; และ Kochava, Inc.

ทางทนายกล่าวว่ามีเกมส์ถึง 40 เกมส์จาก Android และ ioS ที่เก็บข้อมูลของเด็กๆ แล้วส่งข้อมูลกลับไปยัง Server ของทาง Disney

กฏหมายการป้องกันความส่วนตัวของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA)) ถือเป็นกฏมายที่ครอบคุมในทุกๆรัฐของที่ไม่อนุญาตเก็บข้อมูลความลับของเด็กอายุที่ตำ่กว่า 13 ปี

Source:: BleepingComputer