โดยปกติถ้าเราดูการเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วย log searcher ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ElasticSearch, Splunk, Graylog,etc. แต่หากเราต้องการเข้าดูในรูปแบบของ visualization เราสามารถทำได้ผ่าน Logstagia โดยทำดังนี้ครับ

1. Download Logstagia

2. ติดตั้ง Require Package

3. Generate configure file

4. Configure and compile

5. Install

วิธีการใช้งานก็แสนง่ายครับ

อันนี้เป็นการคอยอ่าน log แล้วก็ให้ logstalgia ทำการแสดงผล

อ่านผ่าน ssh