Blog ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงการ dump memory ของ Linux ออกมา วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ memory แบบคร่าวๆด้วย Volatility กันต่อครับ

1. ติดตั้ง Volatility

หากเจอ error

ให้ compile dwarfdump ใหม่เอง แล้วค่อย make

2. ตรวจสอบ Kernel header version ที่ใช้ในเครื่องที่ dump memory ออกมา

จากภาพจะเห็นว่าเป็น System.map-4.8.0-41-generic ครับ

3. สร้าง Linux Profile โดยใช้คำสั่ง

จากนั้นนำไปไว้ที่

4. ทดสอบอ่าน memory ที่ dump มาโดยใช้คำสั่ง

จะเห็น profile ของ Ubuntu 16.04 โผล่ขึ้นมา

ทีนี้หากเราต้องการ list ว่ามีคำสั่งอะไรที่ใช้กับ Linux memory ได้บ้างก็ใช้คำสั่ง

ที่เหลือก็แล้วแต่เราเลยครับว่าจะใช้คำสั่งอะไรของ volatility บ้างครับ

Source:: JamesBower, rootusers