ทาง Xavier Mertens ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เรียน Course SANS ได้กล่าวว่าเค้าได้รับ spam mail ส่งมา โดย Malware ภายในนั้นอยู่ในลักษณะของ zip file (PanilhaOrcamento.zip (SHA1: 3c159f65ba88bb208df30822d2a88b6531e4d0a7)) โดยเมื่อนำเอาไฟล์ดังกล่าวไปตรวจสอบด้วย VirusTotal พบว่าไม่มี Antivirus ตัวใดตรวจจับได้

ภายใน zip file ดังกล่าวมี file ที่ชื่อว่า”Panilha Orcamento Contabil 32f5.bat” (SHA1: c191821ddb1db46349afdb08789312ce418696d1) ซึ่งเมื่อรันมันจะทำการเปิดไฟล์  .wsf file แล้วทำงานผ่าน Powershell อีกที

Payload จะถูก download มาจาก hXXps://1591523753.rsc.cdn77[.]org/p2r.php? เมื่อทำการทำงานแล้วจะมีไฟล์ถูกสร้าง 2 ไฟล์คือ

C:\rx hsdj\o\i\x\ffax bnzx\fvenotify.exe (SHA1: 6d28d5453d0c2ca132ba3b3d7f0a121427090c1eb52f7d2a5c3e4e5440411bc7)
C:\rx hsdj\o\i\x\ffax bnzx\secur32.dll (SHA1: 2ee0c761a25310e34c9d3c9d3e810192d8bbd10d4051522e3eefdc1bd71a17bb)

เมื่อลองตรวจสอบพบว่า fvenotify.exe นั้นถูก sign ด้วย certificate ของ Avast แถมเมื่อ extract WSF File ออกมาได้ก็จะพบกับ ftp.exe ซึ่งหลังจากตรวจสอบพบว่า PE file ดังกล่าวจะทำการสร้าง folder เก็บ script และ payload ต่างๆไว้ที่  %TEMP% จากนั้นก็เข้าไปแก้ไข Firewall ของเครื่องและฝังตัว (persistence) โดยการเข้าไปแก้ไข registry อีกด้วย

ต้องรอดูว่า Avast จะว่ายังไงครับ

Source:: SANS