ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับการที่คนธรรมดาทั่วไปจะฟ้องบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Lenovo แต่ครั้งนี้น่าสนใจตรงที่ Lenovo ถูกฟ้องเพราะโทษฐานติดตั้ง software มาจากโรงานแล้วทำให้ user รู้สึกเหมือนโดนละเมิดความเป็นส่วนตัว

หากใครยังจำกันได้ เคยเป็นข่าวครึกโครมในเรื่องที่ Lenovo ติดตั้ง software สอดแนมเครื่องที่ชื่อว่า Superfish มาในเครื่อง ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น Lenovo ยังติดตั้ง Application ที่จะช่วยซื้อของ online มาให้ด้วยนั่นคือ VisualDiscovery Application นั่นเอง ซึ่ง Application ดังกล่าวจะคอยดูว่า user เลื่อน mouse ไปอยู่บนภาพสินค้าที่บริษัท partner ของบริษัท Superfish นั้นขายอยู่หรือไม่ ถ้าขายก็จะมี popup ขึ้นมาเชิญชวนให้ซื้อของจาก partner แทนนั่นเอง ซึ่ง application ดังกล่าวจะทำการ monitor ข้อมูลทุกๆอย่างของ user รวมถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวอีกด้วย โดยไม่มีการถามหรือให้ user เลือกข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บแต่อย่างใดซึ่งเปรียบเสมือนการถูก hacker คอยดูอยู่ก็ไม่ปาน ทำให้รัฐมองว่าเป็นการละเมิดกฏหมายสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้จึงตัดสินใจฟ้อง

Lenovo จำเป็นต้องจ่ายให้กับรัฐ New Jersey และอีก 30 รัฐเป็นจำนวน 3.5 ล้านดอลล่าสหรัฐ และจำเป็นต้องแก้ไข software เหล่านั้นให้จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก user ในการใช้งานหรือเก็บข้อมูลใดๆจากเครื่องผู้ใช้งาน รวมถึงอนุญาตให้สามารถ disable หรือ remove software ออกไปได้ด้วย อีกทั้ง Lenovo ต้องตรวจสอบมาตรฐาน software ทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น 3rd party อีกด้วย

Source:: NJ