ก่อนหน้านี้เคยออก Cheat Sheet สำหรับทำ Malware Analysis ไปแล้ว มาคราวนี้เป็น Malicious Document Analysis กันบ้างครับ

Link