Wikileak ยังคงตามหลอกหลอน CIA ด้วยการปล่อยข้อมูลลับโปรเจคระบบควบคุม Missile ของ CIA

Project ระบบควบคุม Missile ดังกล่าวคือ Project ที่ชื่อว่า Project Protego เป็นตัวควบคุม mission ที่อยู่บนเครื่องบินรบ Pratt และ Whitney (PWA) โจมตีได้ทั้งการโจมตีจากอากาศสู่อากาศ และพื้นดิน

Project ดังกล่าวมีเอกสารลับอยู่ โดยเอกสารดังกล่าวมีอยู่ 37 หน้าซึ่งมีรายละเอียดทั้ง proprietary hardware/software manuals จาก Microchip Technology Inc

ข้างในเอกสารนั้นมีทั้ง system design, วิธีการ configuration และการ build Protego image รวมถึงวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสัญญาณการเข้ารหัสและช่องสัญญาณการยืนยันตัวตนที่ใช้

Wikileak ไม่แน่ใจว่าทำไมเอกสารลับนี้ถึงอยู่ในส่วนของ CIA’s Engineering Development Group, ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนา malware และ hacking tool ให้กับ CIA Agent

อย่างไรก็ตาม Project นี้ CIA ร่วมพัฒนากับ 1 ในผู้ทำสัญญาทางด้านการป้องกันให้กับ US ที่ชื่อว่า Raytheon

Raytheon เป็นบริษัทเดียวกับที่ถูกจ้างไปทำ advance malware analysis ให้กับ CIA และเทคนิคจาก malware ก็ถูกนำไปใช้ในการโจมตีโดย hacker และเหล่า Cyber Criminal ในเวลาต่อมา

Source:: TheHackerNews