หลังจากก่อนหน้านี้ Zeltser ออก Cheat Sheet สำหรับ Analysis Malicious Document และ Analysis Malware มาแล้ว ล่าสุดก็ออก Cheat Sheet สำหรับ Reverse Engineering Malicious Code ครับ

PDF