โดยปกติแล้วการ cloning Windows VM ไปใช้ สิ่งที่ติดไปด้วยคือชื่อเครื่อง, รายละเอียด unique ID ของ Windows นั้นๆ และอื่นๆ มันจะติดไปด้วย ทีนี้หากเราต้องการทำเป็น General Windows Image ท่ี cloning ไปใช้ได้ทันที แบบไม่ต้องมานั่งไล่ลบหรือ setting ข้อมูลเหล่านี้ใหม่เองจะทำไง เราสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมที่ Windows ให้มาอยู่แล้ว นั่นคือ Sysprep นั่นเอง

Sysprep เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อทำการ remove ข้อมูลของเครื่องเพื่อนำไปใช้ในหลายๆรูปแบบ หรือก็คือเป็นตัวทำให้เครื่องพร้อมนำไปเป็น Template Image นั่นเอง โดยเราสามารถใช้คำสั่ง Sysprep ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด cmd.exe ขึ้นมา (Run as Administrator)

2. เข้าไปที่ sysprep folder แล้วรันคำสั่งการ clean specific information

3. เมื่อเครื่องปิดแล้ว ให้ทำการ cloning VM ไปใช้งานได้เลยครับ

Source:: Petri