หลังจากก่อนหน้านี้ได้เคยรายงานไปเรื่องช่องโหว่ใน lib ของการสร้าง RSA key ทำให้ Attacker สำหรับการ reverse public key ไปเป็น private key ได้ ทีนี้ NMAP ออก script สำหรับการตรวจสอบขึ้นมาว่า service ที่เราให้บริการอยู่มีการใช้งาน public key ที่สามารถย้อนกลับไปเป็น private key ได้หรือไม่

Source:: NMAP