จริงๆเครื่องมือในการ monitor traffic ใน Linux มีมากมาย แต่ละตัวมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ในที่นี้เราจะแนะนำเครื่องมือสำหรับการ monitor network traffic 3 ตัวด้วยกันครับนั่นคือ iftop, Nethogs, และ vnstat

1. iftop

เป็นเครื่องมือที่จะคอย monitor interface ที่เรากำหนด แล้วแสดงผลออกมาในรูปแบบสรุปโดยรวมของแต่ละปลายทางที่เราใช้ด้วย

ขณะที่กำลังแสดงผล เราสามารถกดปุ่มใดๆให้สามารถแสดงผลเพิ่มเติมอย่างที่เราต้องการได้อีกด้วย

  • h toggles the help screen.
  • n toggles name resolution.
  • s toggles source host display, and d toggles the destination hosts.
  • s toggles port numbers.
  • N toggles port resolution; to see all port numbers toggle resolution off.
  • t toggles the text interface. The default display requires ncurses. I think the text display is more readable and better-organized (Figure 1).
  • p pauses the display.
  • q quits the program.

2. Nethogs

ส่วน Nethogs จะเป็นเครื่องมือการ monitor การใช้งาน traffic โดยดูเป็น Application แทน

3. vnstat

เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ data collection ซึ่งไม่เหมือนตัวอื่น เพราะมันจะทำงานเป็นแบบ daemon (service) คอย monitor traffic ทั้งหมดของทุก interface จากนั้นเมื่อข้อมูลมากพอ เราจะสามารถ generate report ของการใช้งานใน interface นั้นๆแทน

Source:: Linux.com