สืบเนื่องด้วยมีการสอบถามการติดตั้ง Wireshark มา คือแม้มันจะง่าย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่คนเค้าจะไม่รู้จริงๆ ก็มา มาติดตั้ง Wireshark กันครับ

1. Download Wireshark จาก https://www.wireshark.org แล้วเลื่อนไปด้านล่างสุดของเพจ เลือกไฟล์ให้เหมาะกับระบบของตน

2. Double click เพื่อติดตั้ง

3. กด Next

กด I Agree

กด Next

กด Next

กด Next

กด Next    

กด Install

กด Next

กด I Agree

กด Finish    

กด Next

เลือก Finish

เสร็จสิ้นครับ

4. เปิดใช้งานได้เลยครับ