จริงๆแล้วมีเว็บไซด์หลายๆตัวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบว่าเว็บไซด์ที่กำลังจะเข้าเป็น phishing website หรือไม่ ตัวที่มาแนะนำในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน แต่ที่แตกต่างคือความสวยงามของการแสดงผลครับ นั่นคือเว็บไซด์ชื่อว่า checkphish.ai ครับ