หลังจากก่อนหน้านี้ Uber ได้ออกมาประกาศว่ายอมจ่ายเงินให้กับ Hacker เพื่อลบข้อมูลที่ Hacker ขโมยจาก Uber ไปได้ ล่าสุดผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือการถูกฟ้องนั่นเอง

ตอนนี้ทางบริษัทอาจกำลังเผชิญปัญหาถูกฟ้องจาก 3 คดีความจากทางทนายความจาก New York, Missouri, Massachusetts, Connecticut, และ Illinois. หนำซ้ำยังถูกติดต่อจาก Federal Trade Commission (หน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลธุรกิจการค้าให้ดำเนินงานอย่างถูกต้องและยุติธรรม ในระดับประเทศ) อีกด้วย

Source:: Bostonglobe