ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่อง Cryptocurrency Miner Javascript ที่ฝังใน website เพื่อใช้เครื่อง user ที่เข้าเว็บไซด์ขุด Cryptocurrency ของเจ้าตัวให้ (เช่น Etherium, ZCoin เป็นต้น) ซึ่งหาก user ปิดแถบเว็บไซด์ไปก็จะหยุดทำงาน ล่าสุดพบวิธีการฝัง script ที่ต่อให้ปิด Browser ไปแล้วก็ยังทำการขุด Cryptocurrency ให้อยู่

นักวิจัยทางด้าน security จาก Malwarebytes พบเทคนิคในการทำให้ Hacker สามารถฝัง script ในเว็บไซด์แล้วทำให้ user ที่เข้าเว็บไซด์ยังคงกระทำการขุด Cryptocurrency ให้อยู่แม้จะปิด tab ที่เปิดเว็บไซด์ดังกล่าวไปแล้วก็ตาม โดยใช้วิธีการเปิด “pop-under windows” ซึ่งการกระทำดังกล่าวคือการเปิด browser ใหม่ขึ้นมา แล้วซ่อนอยู่หลัง Browser ที่ user ใช้งานนั่นเอง

นักวิจัยกล่าวว่าสามารถทำงานได้ใน Chrome version ล่าสุดบน Windows 7 และ Windows 10 อย่างไม่มีปัญหาอะไร

Source :: Arstechnica