วันนี้ผมเอา Docker image ที่เป็น Ubuntu มาใช้แล้วลง syslog-ng เพิ่มเติมพบว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว error เป็น

ซึ่งเป็นเพราะภายใน Docker นั้นไม่มี kernel log นั่นเอง วิธีแก้คือ

เพื่อแก้ไขการ monitor ให้ไปทำส่วน /dev/log แทนครับ

Source:: Docker