จากที่เราเคย setup syslog-ng server หรือการส่ง log จาก Linux, Windows มายัง syslog-ng server กันมาแล้ว มาคราวนี้เป็นเรื่องของการจัดเก็บ log กันบ้าง

ซึ่งโดยปกติเวลาเรา save ไฟล์เรามักจะใช้ destination เป็น

ทีนี้ในตัว syslog-ng นั้นมีพวก variable ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเวลาที่รับ log, attribute ของผู้รับหรือตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมีเยอะมาก แนะนำให้ดูใน https://www.balabit.com/documents/syslog-ng-ose-latest-guides/en/syslog-ng-ose-guide-admin/html/reference-macros.html

ซึ่งถ้าหากเราอยากเก็บ log แบบ rotate ทุกๆนาทีสามารถเขียน configuration ในส่วนของ destination ได้เป็น

หน้าตาของ log ก็จะได้ออกมาเป็น
หรืออยากจะแยกตาม host ที่ส่งมาเพิ่มเติมก็จะได้เป็น
ก็จะได้ออกมาเป็น