สืบเนื่องด้วยกรณีของช่องโหว่ Meltdown และ Spectre, Microsoft ได้ออก patch ให้อย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นคือ patch เหล่านั้นกลับมีปัญหากับ Antivirus ดังนั้น Microsoft เลยตัดปัญหาด้วยการที่ Windows นั้นๆจะไม่ได้รับการ patch แต่อย่างใด หากว่า Antivirus นั้นไม่ได้รับการ update (รวมถึง Patch Tuesday ด้วย)ให้ compatible ก่อน

สิ่งที่ Microsoft ทำคือจะไปเช็ค Registry key ตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่า Antivirus นั้น compatible กับ Patch Meltdown และ Spectre แล้ว ถ้า Antivirus ไม่ได้ไปทำการสร้าง registry key ดังกล่าวตัว Microsoft ก็จะไม่ยอมทำการ update Windows แต่อย่างใด

Microsoft ทำแบบนี้เพราะกลัวเรื่องผลกระทบของ Patch จะตีกับ Antivirus จนกระทั่งเกิด Blue screen of death นั่นเอง แต่เมื่อมีการประกาศตำแหน่ง Registry key ออกมา ก็มีสิทธิ์ที่ User จะสร้างเองได้เช่นกัน ซึ่งเมื่อทำการสร้าง registry key ดังกล่าวแล้วตัว Windows ก็จะ update ได้ปกติ แต่ก็ต้องมาพะวงว่ามันจะเกิด Blue Screen of Death หรือก็คือแฮงค์หรือไม่ครับ

Source:: BleepingComputer