พอดีผมไปเจอว่าทางอาจารย์ของวิชา Course Cybersecurity ของ Tufts University Department of Computer Science, Summer 2018, Session B ได้ทำการปล่อย slide ออกมาให้ใครที่สนใจนำไปอ่านและฝึกดูได้

โดยเท่าที่ผมลองไล่ๆอ่านดูถือว่า course up-to-date มากครับ น่าสนใจเลยทีเดียว Link