หลังจากที่เมื่อวานได้พูดข่าวการแจ้งช่องโหว่ DNS Rebinding ใน Game ของ Blizzard ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปิดเผยสู่สาธารณแล้วทาง Blizzard ก็ไม่รอช้าได้ทำการออก patch เพื่อแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวในทันที

แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อทาง Ormandy ผู้ค้นพบช่องโหว่ดังกล่าวได้กล่าวว่าทางเค้าไม่พอใจที่ทาง Blizzard ออก patch โดยที่ไม่แจ้งเค้าก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Blizzard ออก path version 5996 ออกมา ซึ่งการ patch ของ Blizzard นั้นกระทำโดบการเก็บชื่อเครื่องที่ทำการจะติดต่อเอามาทำเป็น hash แล้วไปเทียบใน list ว่าเป็นเครื่องที่อนุญาตหรือไม่ ซึ่งนั่นก็คือการป้องกันแบบ Blacklist นั่นเอง

แต่สิ่งที่ Ormandy คืออยากให้ทำเป็นแบบ Whitelist แทนมากกว่า และไม่ชอบที่ทาง Blizzard ไม่ได้มาขอความคิดเห็นก่อนกระทำการปล่อย patch นี้ออกมา

Source:: Bleeping Computer