Coincheck ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ในญี่ปุ่นถูกแฮ็ค ซึ่งถือเป็นการเสียหายที่ตีเป็นเงินจรืงๆแล้วสูญเงินไปสูงถึง $532 ล้านเหรียญ (ซึ่งเป็นเงินสกุล NEM ประมาณ $420 ล้านเหรียญและ $112 ล้านเหรียญในตระกูล Ripples)

ในปี 2014 ทาง Mt Gox เป็นบริษัทหนึ่งที่ถูกแฮ็ค bitcoin ไปแล้วตีเป็นเงินแล้วเป็นการสูญเงินที่ใหญ่มากนั่นคือ 450 ล้านเหรียญ$ แต่ครั้งนี้หนักกว่าพอสมควร

การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ทำให้ตลาด Cryptocurrency นั้นยิ่งแย่ไปใหญ่(หลังจากเดือนมกราคมก็นรกพออยู่แล้วสำหรับคน trade Cryptocurrency) ทำให้ราคาของ Bitcoin ตกไปอีก 5% เมื่อวานนี้

ทาง Coincheck ยังไม่สามารถทราบได้ว่าเหรียญหายไปได้อย่างไรและไม่สามารถตามได้ว่าเหรียญเหล่านั้นถูกโอนไปที่ใด ตอนนี้ทาง Financial Services Agency ในญี่ปุ่นได้เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

แต่ข่าวดีก็ยังมีเมื่อทาง Coincheck กล่าวว่าจะมีการชดใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ โดยจ่ายเงินคืนให้ผ่านกระเป๋าเงิน Coincheck โดยจะจ่ายให้เป็นจำนวนเงินคิดตามราคาต่อเหรียญเฉลี่ยในช่วงที่หยุดให้บริการถึงเวลาที่ออกมาประกาศ

Source:: Bloomberg