คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของประเทศอังกฤษได้ทำการนำเว็บไซด์ในอังกฤษจำนวนมากลง เนื่องด้วยถูก Hacker แฮ็คแล้วฝัง Cryptocurrency miner

นักวิจัยทางด้านความปลอดภัย, นาย Scott Helme, พบว่ามีเว็บถึง 4000 เว็บไซด์ที่ถูกปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งรวมถึง เว็บไซด์หน่วยงานรัฐบาลอังกฤษหลายๆเว็บไซด์ก็โดนเช่นกัน

โดยจากการไล่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาคือ Browsealoud, ซึ่งใช้สำหรับช่วยให้คนตาบอดเข้าใช้งานเว็บไซด์ได้

ทางบริษัท Texthelp, บริษัทที่ทำ plugin ดังกล่าว confirm ว่าตัว plugin นั้นถูกฝัง cryptocurrency(Moner0) miner script (Coinhive) ประมาณ 4 ชม. ซึ่งทำให้ทุกคนที่เข้าเว็บไซด์ในช่วงนั้นจะช่วยขุด Monero ให้กับ Hacker ไปโดยอัตโนมัติ

Source:: BBC