เมื่อวานมีการปล่อย patch update ประจำเดือนมีนาคม 2018 ของ Microsoft ซึ่งปรากฏว่าเมื่อมีการ update KB4088875/KB4088878  ใน Virtual Machine ที่เป็น Windows 7 หรือ Windows Server 2008R2 ก็กลายเป็นว่า VM Network Interface ที่เคยใช้ถูกถอด/แทนที่ใหม่ด้วย Network Interface ของ Windows อีกที ซึ่งหากมีการ set Static IP Address ไว้ ตัว interface จะถูกเปลี่ยนการใช้งานให้กลายเป็น การรับ IP จาก DHCP Server แทน ทำให้ Server จำนวนมากมีปัญหาในการใช้งาน สืบเนื่องด้วย Network บางที่ไม่มี DHCP Server สำหรับการจ่าย IP หรือบางที่มี DHCP แจก IP ให้ แต่เป็นคนละวง หรือ IP ของเครื่องเปลี่ยนไป ไม่ใช่ IP อันเดิมหรือชุดเดิม ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องอื่นได้

ดังนั้นหากใครทำการ update ต้องมา configure network interface ให้เป็น Static IP เหมือนเดิมเองด้วยครับ

** Update:: Microsoft ทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว ให้ทำการ run vbs ของ issue 1 ก่อนที่จะ patch เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับ

https://support.microsoft.com/en-us/help/3125574/convenience-rollup-update-for-windows-7-sp1-and-windows-server-2008-r2

Source:: Reddit