หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยแจ้งไปแล้วว่า Drupal จะออก patch แก้ไขช่องโหว่ร้ายแรง ล่าสุดมีการออก patch มาเรียบร้อยแล้วครับ โดยช่องโหว่ดังกล่าวเป็นช่องโหว่ Remote Code Execution นั่นเอง หากใครใช้อยู่แนะนำให้ update ด่วนครับ

ผลกระทบ: Remote Code Execution
ระบบที่ได้รับผลกระทบ: Drupal < 7.58, < 8.3.9, < 8.4.6, < 8.5.1 
วิธีการแก้ไข: Upgrade ให้เป็น version 7.58, 8.3.9, 8.4.6, 8.5.1

Source:: Drupal