ก่อนที่จะมีการปล่อย patch ประจำเดือนของ Microsoft ก็ได้มีการปล่อย patch แก้ไขช่องโหว่ร้ายแรงใน 

ส่งผลให้ Attacker สามารถรันคำสั่งใดๆบน Windows OS รวมถึงการแก้ไขไฟล์ใดๆบน Windows ได้ แต่การจะ import Docker container image จำเป็นต้องไปวางไฟล์ container image ที่ใส่ code อันตรายไว้ในที่ที่ Admin จะนำไปใช้ให้ได้ซะก่อน ซึ่งอาจต้องทำ social engineering ในการหลอกล่อด้วย

ทาง 

Source:: TheHackerNews