ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงข่าวที่ทาง Checkpoint พบช่องโหวที่ทำให้ Hacker สามารถขโมย NTLMv2 hash ได้หาก user เปิด malicious pdf ซึ่งก็มีคนทำตัวสร้าง pdf นั้นขึ้นมา ก็เลยเอามาเล่นดูครับ