โดยปกติแล้วหากเราสร้าง payload ด้วย msfvenom ไปเป็น exe, powershell เองก็ตามจะติด Kaspersky, Windows Defender ทีนี้ทาง Trustsec ได้สร้าง script สำหรับการสร้าง obfuscate (การปรับเปลี่ยนหรือเจือปน payload ใดๆที่ทำให้รูปลักษณ์หรือการทำงานแตกต่างจากเดิมแต่ได้รับผลเช่นเดิม) payload ขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถสร้าง payload ไปรันใน Windows 10 ได้ นั่นคือ Unicorn นั่นเอง

1. Download unicorn

2. Generate obfuscate payload ด้วย Unicorn

3. รัน Metasploit พร้อมกับใช้ rc file โดยใช้คำสั่ง

4. ในขั้นตอนที่ 2 เราจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า powershell_attack.txt ภายในไฟล์จะเป็น powershell พร้อมกับ payload ของ Metasploit ให้เรานำคำสั่งดังกล่าวไปรันใน Windows เป้าหมาย ก็จะได้ shell ครับ

Source:: Wonder Howto