ก่อนหน้านี้มี powershell script สำหรับ security มากมายออกมา แต่ต้องลำบากในการรันมากเพราะต้องไปเปิดใน Windows ที่โคตะระช้า ล่าสุด Microsoft ได้ปล่อย powershell ที่สามารถรันใน Linux ได้ออกมาแล้วครับ แล้ว Kali ก็เอาวิธีการติดตั้งมาบอกครับ โดยวิธีการทำคือดังนี้

1. Update Source list และติดตั้ง source ของ Microsoft

2. ติดตั้ง powershell

3. ทดสอบใช้งาน

Source:: Kali