เนื่องด้วยช่วงนี้ผมสร้าง payload ด้วย metasploit บ่อยในหลายๆสกุล ก็เลยขอโพสต์รวม payload ทั้งหมดที่สร้างด้วย Msfvenom เลยละกันครับ

1. ดู help ของ msfvenom

2. การสร้าง listener

3. payload generate ต่างๆ

Windows

Windows – add user

Powershell

Linux

MacOS

Android app

PHP

ASPX

JSP

WAR

Nodejs

Python

perl

Ruby

Lua

4. shell code generate

Windows Shellcode

Linux shellcode

Mac Shellcode

5. module เปลี่ยนจาก shell ไปเป็น meterpreter

Source::