Microsoft ออก patch Tuesday ประจำเดือน กรกฎาคม 2018 ซึ่งมีการปล่อย update ที่ใหญ่มากมีทั้ง

นอกเหนือจากนั้น Windows 10 ก็ออก update version ใหม่ออกมา

  • Windows 10 Version 1803 Updates (April 2018 Update)
  • Windows 10 Fall Creators Update (version 1709)

หากใครใช้อยู่ก็อย่าลืม update นะครับ หากเป็น Server ก็วางแผนในการ update ให้ดี แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนที่จะเอาไปใช้กับ production นะครับ

Source:: Bleeping ComputerPatch Tuesday DashboardNCC Group