โพสต์นี้ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่ไปเจอ list command สำหรับการ download & execute ไฟล์ใน Windows แบบเป็น oneline คือ 1 บรรทัดแล้วจบเลย ก็เลยจะเอามาโน็ตไว้เผื่อจะใช้ในอนาคตครับ

Powershell

Cmd

Cscript

Mshta

Rundll32

WMIC

Regasm/Regsvc

Regsvr32

Odbcconf

MSBuild

Combine หลายๆ Command

Source:: https://arno0x0x.wordpress.com/2017/11/20/windows-oneliners-to-download-remote-payload-and-execute-arbitrary-code/