Objection เป็นตัวที่ทำให้การใช้งาน Frida นั้นง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเขียน script ยาวๆ เค้าก็ปรับเปลี่ยนให้เป็น API ในการคุยกับ frida ให้เลย ซึ่งทำให้การทำ bypass jailbreak และ bypass ssl pinning ใน Mobile Application ทำได้ง่ายมาก โดยมี step ดังนี้ครับ

1. เปิด frida_server บน iOS/Android ให้ได้ก่อน (วิธีการติดตั้งไปดูใน Official ของ Frida ละกันครับ)

2. เปิด Mobile Application ที่จะทำการ bypass

3. List Application ภายในเครื่อง

4. ทำการเชื่อมต่อจากเครื่อง MacOS/Windows และ hooking ไปยัง Mobile Application

5. List Class ทั้งหมดของ Application

ในขั้นตอนนี้ให้หา class ที่เป็นประมาณว่า JailbreakDetection

6. หา Methods ของ class ที่เราจะ hook ซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างว่าเค้าตั้งชื่อว่า  “JailbreakDetection” class ครับ (วิธีหาง่ายกว่าคือใช้ bfinject แล้วเปิดด้วย jd-gui เพื่อดูว่ามี class อะไรบ้าง จะง่ายกว่า)

7. ทำการ hook ว่าถ้ามีการ return จาก method jailbroken หรือว่า isJailbroken: ก็ให้ return เป็น false

8. จากนั้นเปิดใช้งาน app แล้วเมื่อมีการ return ค่าจาก method jailbroken หรือว่า isJailbroken: ก็จะกลายเป็น return false ไปให้โดยทันที เราก็จะ bypass การตรวจจับได้เลยครับ 🙂

 

#แถม ถ้าเป็นการ bypass sslpinning ก็ให้ใช้ shortcut command ของ objection ที่ทำไว้ให้ได้เลยครับ

 

ถ้าไม่ได้ก็ลองวิเคราะห์หา library ที่คนเค้านิยมใช้กันแล้ว hooking ตอน return ดูครับ

Source::