อันนี้จะเป็น post ที่ค่อนข้างเฉพาะเหล่าสาวกคนใช้ Macbook Pro ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาหน่อย คือตัว touch ID นั่นเอง ทีนี้โดยปกติแล้วเราจะใช้ touch ID ในการ authentication ได้ในหน้าจอ GUI แต่ถ้าเป็น terminal เรายังจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านเหมือนเดิม แต่ทีนี้หากเราต้องการให้สามารถ touch ID เมื่อมีการ authentication ผ่าน terminal เราสามารถใช้ได้โดยทำดังนี้ครับ

  • เข้าไปแก้ไข /etc/pam.d/sudo จากนั้นเพิ่ม auth sufficient pam_tid.so เข้าไปบนสุดของไฟล์

จากนั้นทำการทดสอบใช้งาน sudo หรือ authentication ใดๆผ่าน terminal ได้เลยครับ

Source:: OSXDaily