ก่อนหน้านี้เคยใช้ BFInject ในการดึงไฟล์ ipa ออกมา คราวนี้มาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “frida-ios-dump” โดยวิธีการใช้งานง่ายมากครับ

1. รัน frida-server บนเครื่องที่ถูก jailbreak แล้ว

2. Download “frida-ios-dump”

3. ทำการเปิด iproxy ระหว่างเครื่องกับมือถือ

4. เปิดอีก terminal แล้วทำการ install requirement package (python2.7)

5. ทำการ Dump Application โดยระบุชื่อให้ตรงกับที่รันอยู่

พอเสร็จก็จะได้ ipa ไฟล์ที่ decrypt แล้วออกมาครับ