หลังจากคราวที่แล้วเราทำการ dump iOS Application ออกมาเพื่อให้สามารถนำ debug ได้ ต่อมาเป็นเรื่องของการ list ว่า Class ของ Application มีอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถ debug ได้ง่ายๆครับ

1. Download Objc class-dump (class-dump) และ Swift class-dump(class-dump-swift) เอาไว้ /usr/local/bin

2. ไปที่ unzip folder ที่เราได้ extract มาจาก ipa file แล้วใช้ class-dump หรือว่า class-dump-swift เพื่อทำการอ่าน class จาก Binary

จะได้ list class ทั้งหมดของ Application นั้นๆครับ

ถามว่าเราได้ class แล้วเอาไปทำอะไรได้ ก็เอาไปทำ bypass Jailbreak เหมือนแบบที่ผมเคยเขียนได้ไงครับ 🙂

Source:: Reverse-engineer-ios-apps-ios-11-edition-part2