ไปเจอ post การ clone certificate เลยเอามาเก็บไว้เผื่อได้ใช้ในอนาคตครับ โดยการใช้งาน apostille จะเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าเว็บไซด์ใดๆที่เป็น https แล้วเอารายละเอียดของ public key (certificate) ของเว็บนั้นมาทำการสร้าง certificate ใหม่ครับ โดยขั้นตอนการทำคือ

1. Install required application

2. Download Apostille

3. ใช้งาน Apostille เพื่อ clone cert. ในที่นี้คือการ clone cert จาก Google ครับ

  • tempkeystore.jks คือ keystone ที่เราจะเก็บ cert ไว้
  • ASDqwe123 password ในการเข้า keystone นั้นๆครับ

หากต้องการให้ cert ออกมาในรูปแบบ PEM จะใช้คำสั่งเป็น

Source::