Microsoft ออก patch Tuesday ประจำเดือน กันยายน 2018 ซึ่งมีการปล่อย update ที่ใหญ่มากมีทั้งหมด 17 Critical Vulnerabilities

หากใครใช้อยู่ก็อย่าลืม update นะครับ หากเป็น Server ก็วางแผนในการ update ให้ดี แนะนำให้ทำการทดสอบก่อนที่จะเอาไปใช้กับ production นะครับ

Source:: Bleeping ComputerPatch Tuesday Dashboard