พอดีผมต้อง setup Remote Desktop บน Ubuntu เลยเอามาแชร์วิธีการทำให้ฟังครับ

1. Install XRDP

2. แก้ไขใน /etc/xrdp/xrdp.ini แล้วเพิ่ม address=0.0.0.0 เข้าไป global configuration

3. Install xfce4 desktop environment

4. แก้ไข xsession ให้เวลา remote เข้าไปแล้วใช้ xfce4 desktop environment

5. เข้าไปแก้ไขค่า /etc/xrdp/startwm.sh แล้วใส่ค่า startxfce4 แทน . /etc/X11/Xsession

6. ทำการ restart xrdp

7. ใช้ Remote Desktop ไปยังเครื่องดังกล่าว