Alien Vault นั้นเป็น SIEM ชื่อดัง ได้ทำการออกเอกสารสำหรับความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นบ่อยกับการใช้บริการ AWS โดยจะเป็นการ monitor สิ่งต่างๆเพื่อจะหาการทำงานที่ผิดปกติครับ โดยนอกเหนือจากนั้นยังมีการทำ harden AWS เบื้องต้นด้วย ของดีย์~~~ Link