ทาง OWASP USA ได้นำ VDO ของงาน OWASP AppSecUSA 2018 ขึ้น Youtube แล้วครับ โดยจะมีหัวข้อทั้ง project ต่างๆของ OWASP รวมถึงการใช้งาน Application Technology ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Infra as a code, Microservices และอื่นๆ มี VDO น่าสนใจสำหรับการทำ DevSecOps เยอะมากเลยครับ Link