หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ

1. Unsupported virtual hardware device ahci

ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก

ให้เป็น

2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’

ให้แก้จาก

ให้กลายเป็น

3. Not support for the virtual hardware device type ’35’.

ให้ลบเอา device นั้นๆออกไปเลย โดยปกติมักจะเป็น soundcard

หากแก้ไขจาก OVA ให้เข้าไปแก้ไข mf file แล้วลบบรรทัดของ ovf file ออกด้วย