แปลงจากโปรแกรมแบบ stdin ให้กลายเป็น network programming ด้วย xinetd

หลังจากไม่ได้โพสต์มานานนนนนนมาก วันนี้อยากเอาวิธีการแปลง application แบบที่เรารับข้อมูลจากในเครื่องของเราให้กลายเป็นการรับข้อมูลแบบ network ขึ้นมาแทน โดยใช้ xinetd กัน โดยต้นฉบับของการทำผมเอามาจาก https://github.com/Eadom/ctf_xinetd นี่ครับ 1. Install Docker ในเครื่องให้เรียบร้อย (Link for How to install Docker on Ubuntu) 2. Download https://github.com/Eadom/ctf_xinetd 3. ในไฟล์ ctf.xinetd…
View Post