วิธีการติดตั้ง Powershell ใน Kali Linux 2020

โดยปกติถ้าเราติดตั้ง Powershell ใน Kali 2020 เป็นต้นมา จะเกิดปัญหาไม่สามารถลงได้ เพราะมัน required libicu57 ซึ่งมันเป็น library ที่เก่าแล้ว version ปัจจุบันคือ libicu63 มากกว่า โดยเราสามารถแก้ไข(+ติดตั้ง)ได้โดยตามนี้ 1.ติดตั้ง public key ของ Microsoft 2. Add source ของ Microsoft
View Post