แก้ปัญหา SSH ไม่ได้ หลังต่อ VPN

วันนี้พยายามทำ lab ขึ้นมา แล้วทีนี้ปกติผมจะเข้าไปใช้งานได้ผ่าน ssh แต่เมื่อเครื่องนั้นต่อ VPN ไปแล้วจะกลายเป็นว่าทำให้ ssh เข้าไปในเครื่องผ่าน channel เดิมไม่ได้ซะงั้น ก็เป็นเป็นปัญหาตามมา ก็เลยตรวจสอบดูพบว่า routing มันเปลี่ยนหลังจากต่อ VPN กลายเป็นว่า packet มันไม่ได้กลับทาง public IP gateway เดิมไปวิ่งเส้น VPN แทนซะงั้น นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน ssh ผ่าน public…
View Post

วิธีการติดตั้ง Powershell ใน Kali Linux 2020

โดยปกติถ้าเราติดตั้ง Powershell ใน Kali 2020 เป็นต้นมา จะเกิดปัญหาไม่สามารถลงได้ เพราะมัน required libicu57 ซึ่งมันเป็น library ที่เก่าแล้ว version ปัจจุบันคือ libicu63 มากกว่า โดยเราสามารถแก้ไข(+ติดตั้ง)ได้โดยตามนี้ 1.ติดตั้ง public key ของ Microsoft 2. Add source ของ Microsoft
View Post

วิธีแก้ไข “error getting credentials – err: exit status 1, out: `GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.secrets was not provided by any .service files`”

หากใช้คำสั่ง docker login แล้วเจอ error  หรือ สามารถแก้ไขได้โดย 1) Install gnupg2 pass apt install gnupg2 pass 2) Download docker-credential-pass from https://github.com/docker/docker-credential-helpers/releases 3) Setup docker-credential-pass 3.1) install gpg and pass…
View Post

แปลงจากโปรแกรมแบบ stdin ให้กลายเป็น network programming ด้วย xinetd

หลังจากไม่ได้โพสต์มานานนนนนนมาก วันนี้อยากเอาวิธีการแปลง application แบบที่เรารับข้อมูลจากในเครื่องของเราให้กลายเป็นการรับข้อมูลแบบ network ขึ้นมาแทน โดยใช้ xinetd กัน โดยต้นฉบับของการทำผมเอามาจาก https://github.com/Eadom/ctf_xinetd นี่ครับ 1. Install Docker ในเครื่องให้เรียบร้อย (Link for How to install Docker on Ubuntu) 2. Download https://github.com/Eadom/ctf_xinetd 3. ในไฟล์ ctf.xinetd…
View Post

แก้ปัญหา this exceeds GitHub’s file size limit of 100.00 MB

เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD git add * git commit -m “comment” git push
View Post

แก้ไขปัญหาต่างๆของ OVF File ไปยัง VMWare Hypervisor (ESXi)

หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. Unsupported virtual hardware device ahci ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก ให้เป็น 2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’ ให้แก้จาก
View Post