แปลงจากโปรแกรมแบบ stdin ให้กลายเป็น network programming ด้วย xinetd

หลังจากไม่ได้โพสต์มานานนนนนนมาก วันนี้อยากเอาวิธีการแปลง application แบบที่เรารับข้อมูลจากในเครื่องของเราให้กลายเป็นการรับข้อมูลแบบ network ขึ้นมาแทน โดยใช้ xinetd กัน โดยต้นฉบับของการทำผมเอามาจาก https://github.com/Eadom/ctf_xinetd นี่ครับ 1. Install Docker ในเครื่องให้เรียบร้อย (Link for How to install Docker on Ubuntu) 2. Download https://github.com/Eadom/ctf_xinetd 3. ในไฟล์ ctf.xinetd…
View Post

แก้ปัญหา this exceeds GitHub’s file size limit of 100.00 MB

เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD git add * git commit -m “comment” git push
View Post

แก้ไขปัญหาต่างๆของ OVF File ไปยัง VMWare Hypervisor (ESXi)

หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. Unsupported virtual hardware device ahci ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก ให้เป็น 2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’ ให้แก้จาก
View Post