วิธีการติดตั้ง Powershell ใน Kali Linux 2020

โดยปกติถ้าเราติดตั้ง Powershell ใน Kali 2020 เป็นต้นมา จะเกิดปัญหาไม่สามารถลงได้ เพราะมัน required libicu57 ซึ่งมันเป็น library ที่เก่าแล้ว version ปัจจุบันคือ libicu63 มากกว่า โดยเราสามารถแก้ไข(+ติดตั้ง)ได้โดยตามนี้ 1.ติดตั้ง public key ของ Microsoft 2. Add source ของ Microsoft
View Post

วิธีแก้ไข “error getting credentials – err: exit status 1, out: `GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.secrets was not provided by any .service files`”

หากใช้คำสั่ง docker login แล้วเจอ error  หรือ สามารถแก้ไขได้โดย 1) Install gnupg2 pass apt install gnupg2 pass 2) Download docker-credential-pass from https://github.com/docker/docker-credential-helpers/releases 3) Setup docker-credential-pass 3.1) install gpg and pass…
View Post

แปลงจากโปรแกรมแบบ stdin ให้กลายเป็น network programming ด้วย xinetd

หลังจากไม่ได้โพสต์มานานนนนนนมาก วันนี้อยากเอาวิธีการแปลง application แบบที่เรารับข้อมูลจากในเครื่องของเราให้กลายเป็นการรับข้อมูลแบบ network ขึ้นมาแทน โดยใช้ xinetd กัน โดยต้นฉบับของการทำผมเอามาจาก https://github.com/Eadom/ctf_xinetd นี่ครับ 1. Install Docker ในเครื่องให้เรียบร้อย (Link for How to install Docker on Ubuntu) 2. Download https://github.com/Eadom/ctf_xinetd 3. ในไฟล์ ctf.xinetd…
View Post

แก้ปัญหา this exceeds GitHub’s file size limit of 100.00 MB

เมื่อเราต้องการจะ re-commit ใหม่ไปยัง Github ใหม่หลังจากเจอปัญหาเรื่อง big file สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง git filter-branch –index-filter ‘git rm -r –cached –ignore-unmatch <bigfilenam>’ HEAD git add * git commit -m “comment” git push
View Post

แก้ไขปัญหาต่างๆของ OVF File ไปยัง VMWare Hypervisor (ESXi)

หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. Unsupported virtual hardware device ahci ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก ให้เป็น 2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’ ให้แก้จาก
View Post