แก้ไขปัญหาต่างๆของ OVF File ไปยัง VMWare Hypervisor (ESXi)

หลังจากที่สร้าง Virtualbox Machine มาเยอะแยะ แต่พอจะเอาไปใช้งานใน VMWare Hypervisor (ESXi) 6 ขึ้นมากลับพบปัญหาหลากหลายมาก เลยจะรวมวิธีแก้ไว้ตามปัญหา error ต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. Unsupported virtual hardware device ahci ให้ทำการแก้โดยเปลี่ยนจาก ให้เป็น 2. Unsupported hardware family ‘virtualbox2.2’ ให้แก้จาก
View Post

Howto: แก้ไข systemd เมื่อ upgrade Ubuntu 18.04

พอดีว่าวันนี้ได้ update เครื่อง techsuii จาก 18.04 ไปเป็น version ล่าสุดด้วยคำสั่ง แล้วเจอปัญหากับ Systemd ว่ามัน install ไม่ได้เจอ log error ว่า “Unsafe symlinks encountered” ก็เลยเช็ค / ดูว่าเกิดอะไรขึ้น พบว่าขณะทำการ  update พบว่ามันมี  process อะไรซักอย่างไปเปลี่ยน owner…
View Post

Microsoft ออก patch tuesday ประจำเดือนพฤษภาคม 2018

Microsoft ออก patch Tuesday ประจำเดือนพค. 2018 ซึ่งมีการแก้ไขช่องโหว่ใน Applicatoin มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Hyper-V,  Microsoft Edge, Microsoft Windows, Microsoft Office และ Microsoft Office Services รวมถึง Adobe Flash Player ด้วย รวมทั้งสิ้น 67 ชาองโหว่ นอกเหนือจาก…
View Post

บริษัท Endgame ออก RTA เพื่อจำลองการโจมตี

เผื่อใครยังไม่ทราบ ณ ตอนนี้มี framework หนึ่งที่กำลังมาแรงสำหรับฝั่ง Blueteam นั่นคือ MITRE’s ATT&CK framework โดยภายใน framework นั้นจะมีการแบ่งหมวดหมู่การโจมตีแต่ละแบบไว้ พร้อมกับยกตัวอย่างการโจมตีที่เกิดขึ้นจริงและมีการถูกนำมาใช้งานจริงเข้าไปในหมวดต่างๆ (เช่น psexec, wmic, powershell, wevtutil เป็นต้น (ว่างๆเดี๋ยวจะเอามาเขียนรายละเอียดอีกที) ทีนี้บริษัท Endgame เห็นด้วยกับ framework ดังกล่าว ก็เลยออก script สำหรับการ “จำลอง” การโจมตีหลายๆประเภทตามรูปแบบของ ATT&CK เพื่อให้ฝั่ง…
View Post