Kaspersky ประกาศสรุป Security ปี 2016

ในปี 2016 เป็นปีแห่งการระบาดของ Ransomware อย่างแท้จริง ติดไปทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยทาง Kaspersky ทำสรุปของปี 2016 ออกมาดังนี้ครับ มี Ransomware เกิดใหม่ถึง 62 แบบ เพิ่มการเปลี่ยนแปลงของ Ransomware ถึง 11%: จาก 2,900 การแก้ไขในเดือนมกราคมถึงมีนาคม, กลายเป็น 32,091ในกรกฎาคมถึงกันยายน. มีการโจมตีไปที่แนวธุรกิจมากขึ้น 3% ระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือนกันยายน: เปลี่ยนจากการโจมตีทุกๆ 2 นาทีไปเป็นทุกๆ 40 วินาทีแทน…
View Post