พบช่องโหว่ DOM-XSS ใน extension Adobe Acrobat ของ Google Chrome

หลังจากที่โดนด่ากระจายกันมาแล้ว เมื่อ update ครั้งล่าสุดของ Adobe Acrobat แล้วมีการติดตั้ง extension Adobe Acrobat ใน Google Chrome โดยไม่มีการแจ้งผู้ใช้งานก่อน อีกทั้งยังไม่มี dialog ให้ทำการยกเลิกการติดตั้งขณะ update Adobe Acrobat อีกด้วย ล่าสุด เจ้า Adobe Acrobat extension ดังกล่าว กลับสร้างปัญหาให้อีก เมื่อมีคนตรวจสอบแล้วพบว่ามีช่องโหว่ XSS(Cross-Site…
View Post