เครื่องบิน Boeing 757 ถูกแฮ็คขณะอยู่บน Runway

ทางหน่วยงาน Homeland Security กล่าวว่าเครื่องบิน Boeing 757 ถูกแฮ็คได้สำเร็จ ขณะอยู่บน runway ที่สนามบินใน Atlantic City, New Jersey เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2016 การกระทำดังกล่าวเป็นการทดสอบของหน่วยงานทางด้าน security ไม่ได้เป็นการกระทำโดย Hacker แต่อย่างใด ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีการสัมผัสเครื่องบินแต่อย่างใด เป็นการทำแบบ remote ล้วนๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยนาย Robert Hickey, หัวหน้าผู้ควบคุมการบินจาก…
View Post