พบ Malware Ads Application ใน Google Play Store จำนวนมาก!!! ผู้ใช้ติดไปแล้ว 36.5 ล้านเครื่อง

Checkpoint ได้ทำการสำรวจ Google Play Store พบ Android Application ที่มีการแฝงโฆษณาจาก Server ของผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ใช้งานกด link โฆษณาโดยไม่รู้ตัว Checkpoint พบ Android Application ทั้งหมด 41 ตัวที่ถูกผลิตโดยบริษัทพัฒนา Application ของเกาหลีที่ชื่อว่า Kiniwini (ชื่อที่ใช้ใน Google Play Store คือ ENISTUDIO Corp) โดยใน…
View Post