วิธีการ mount APFS drive ใน Windows

หลังจาก MacOS รุ่นล่าสุดออกมา Apple ก็ได้ออกมาประกาศเรื่อง File System ใหม่ที่ชื่อว่า APFS ซึ่งมันก็คือ Apple File System นั่นเอง โดยเราสามารถ mount ได้โดยการติดตั้ง Application ของ APFS for Windows from Paragon นั่นเอง โดยเมื่อทำการ download และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการเสียบ HDD ที่เป็น…
View Post